Address:Xinghua City Dainan Pei Ma Industrial Park
Fax:0523-83785091
Contact Us:Liu Xianglu
E-mail:jxhb37@sohu.com
Website:www.xhjinxing.com
 
 
Xinghua City Cong Machinery Parts Factory  
Address:Xinghua City Dainan Pei Ma Industrial Park  Website:www.xhjinxing.com
Contact:Liu Xianglu  E-mail:jxhb37@sohu.com  Tel:0523-83785099
Record / license number:苏ICP备09092165号-3   Website construction:Pu Yi network